Εκπομπες Ρυπων

Καύση στους κυλίνδρους

Εκπομπες Ρυπων

Καθαρός αέρας, οικονομία καυσίμου και την απόδοση του κινητήρα.

Η προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών έχει επιδιωχθεί για περισσότερα από 10 χρόνια και έχει ακολουθήσει μια κλιμακωτή προσέγγιση (βλέπε διάγραμμα παρακάτω). Το 1996, οι κανονισμοί του σταδίου Ι θέσει όρια εκπομπών σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου.
Στις 01 Ιανουαρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός της Φάσης ΙΙΙ Β για τις εκπομπές μη οδικών κινητήρων (174 - 750 ίππων).
Αυτή η κίνηση στους κανονισμούς εκπομπών ρύπων Φάσης III B είναι αναμφισβήτητα ό,τι πιο σημαντικό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Οι κανονισμοί απαιτούν 90 τοις εκατό μείωση σε αιωρούμενα σωματίδια (PM), μαζί με πτώση 50 τοις εκατό των οξειδίων του αζώτου (NOx). Ο τελικός κανονισμός για τις εκπομπές ρύπων Φάσης IV θα οδηγήσει τις εκμπομπές PM και NOx σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα μέχρι το 2015.

Διάγραμμα απαιτήσεων

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ JOHN DEERE
 ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ΤΗΛ.2310 795018

ΦΑΞ 2310 569818


ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 2410 660960

ΦΑΞ 2310 569818


ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΤΗΛ.25520 81040

ΦΑΞ 25520 26784


ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ. 0035 7224 61100

ΦΑΞ. 0035 7224 86686


e-mail:  info@agrotechniki.gr
web:  www.agrogroup.gr
parts:  parts.agrogroup.gr