Λύσεις RTK της John Deere

John Deere RTK (AMS)

Χαρακτηριστικα

  • Άριστη επαναληψιμότητα
  • Υψηλή ακρίβεια
  • Γρήγορη διόρθωση σήματος
  • Radio RTK και Mobile RTK*

 Αν η γεωργία υψηλής ακρίβειας είναι αυτό που έχετε κατά νου, χρειάζεστε το καλύτερο δυνατό σύστημα καθοδήγησης: AutoTrac και RTK (Real Time Kinematic - Κινηματική Πραγματικού Χρόνου)
 Το σήμα RTK συνδυάζεται με το σύστημα AutoTrac για να προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα σταθερών μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της ολίσθησης PGS. Σαν αποτέλεσμα, είναι η πιο ακριβής λύση καθοδήγησης που διαθέτουμε. Και επιπλέον, είναι επαναλήψιμο.

Ενώ το κανονικό σήμα GPS είναι κατάλληλα για όργωμα, σπορά και πρώτο ψεκασμό, το σύστημα AutoTrac της John Deere με RTK κάνει παιχνιδάκι την εργασία όπου η ακρίβεια είναι πολύ σημαντική, όπως bedding up, row crop planting or cultivation.

Radio RTK

Το Radio RTK απαιτεί ένα στατικό τοπικό σταθμό βάσης τοποθετημένο μέσα ή κοντά στο χωράφι σου, παρακολουθεί τη θέση των δορυφόρων GPS και υπολογίζει τη θέση διαρκώς. Έπειτα μεταδίδει τις διορθώσεις στο δέκτη StarFire ή το όχημα που είναι εξοπλισμένο με RTK.

Radio RTK

Mobile RTK: Επιπροσθέτως του δορυφορικού σήματος GPS, τα δεδομένα διόρθωσης του mobile RTK διοχετεύονται από ένα σύνολο σταθμών βάσης σε όλη τη χώρα, ώστε να μην απαιτείται να έχεις δικό σου. Ένας κεντρικό τοποθετημένος Server υπολογίζει το σήμα διόρθωσης, το οποίο στη συνέχεια μεταδίδεται στο όχημα που είναι εξοπλισμένο με μόντεμ John Deere Mobile RTK μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες στο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων AMS.

 * Το Mobile RTK είναι μια επιπλέον τεχνολογία RTK που διατίθεται σε συγκεκριμένες χώρες

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ JOHN DEERE
 ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ΤΗΛ.2310 795018

ΦΑΞ 2310 569818


ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 2410 660960

ΦΑΞ 2310 569818


ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΤΗΛ.25520 81040

ΦΑΞ 25520 26784


ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ. 0035 7224 61100

ΦΑΞ. 0035 7224 86686


e-mail:  info@agrotechniki.gr
web:  www.agrogroup.gr
parts:  parts.agrogroup.gr