Νομικές Πληροφορίες

AGROTECH S.A. – O ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΗΣ JOHN DEERE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  Η εταιρεία με την επωνυμία «Μποζατζίδης – Μητσιολίδης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο “Agrotech S.A.” με έδρα στην Ορεστιάδα, 8ο χλμ Ορεστιάδας- Διδυμοτείχου και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, 8ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών και στη Λάρισα, 6ο χλμ Λάρισας – Φαρσάλων, αποτελεί τον αποκλειστικό διανομέα της John Deere International GmbH στην Ελλάδα και την Κύπρο.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  Η Deere & Company και η Agrotech S.A. διατηρούν την κυριότητα όλων των δικαιωμάτων στα κείμενα, σχέδια, γραφικά, εικόνες, βάσεις δεδομένων, συλλογές λογισμικού, πηγές και σε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

  Επιτρέπεται η ηλεκτρονική αντιγραφή και η εκτύπωσή του δημοσιευμένου στην ιστοσελίδα υλικού, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η σχετική σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία όσο και η άδεια εμφανίζονται επί των εν λόγω αντιγράφων και τα υλικά δεν έχουν τροποποιηθεί . Η Agrotech S.A., ως αποκλειστικός διανομέας της John Deere, επιτρέπεται να αντιγράφει και να εκτυπώνει το υλικό που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά σε αυτή την ιστοσελίδα, προς όφελος και για χρήση των πελατών της και των υποψηφίων πελατών .

  Χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Agrotech S.A, δεν μπορείτε να αναμεταδώσετε τα αρχεία από αυτό το δικτυακό τόπο, ή τυχόν τροποποιημένες εκδοχές αυτών.

  Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια έκδοση καθρέφτη αυτού του δικτυακού τόπου.


ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το όνομα John Deere, η εικόνα του άλματος του ελαφιού και ο συνδυασμός των χρωμάτων πράσινο και κίτρινο αποτελούν εμπορικά σήματα της Deere & Company.

  Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στο παρόν, η μετάδοση υλικού αυτού του δικτυακού τόπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως χορήγηση οποιουδήποτε τύπου άδειας βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων που ανήκουν ή ελέγχονται από την Deere & Company και/ή την Agrotech S.A.

  Η Deere & Company και η Agrotech S.A., κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μπορoύν να περιορίσουν την ιστοσελίδα σε επιλεγμένους χρήστες.

  Μπορείτε να στείλετε στην Deere & Company  και/ή στην Agrotech S.A.  σχόλια, ερωτήσεις, προτάσεις ή ιδέες που σχετίζονται με αυτό το δικτυακό τόπο. Εάν το κάνετε, συμφωνείτε ότι αυτές οι πληροφορίες που αποστέλλονται δεν είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, ότι η Deere & Company  και/ή  Agrotech S.A.  δεν είναι υποχρεωμένες να κρατήσουν τις πληροφορίες αυτές μυστικές και ότι η Deere & Company  και/ή Agrotech S.A. δεν είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν. Η Deere & Company  και/ή Agrotech S.A.  θα είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που στέλνετε  με οποιονδήποτε τρόπο, ενδεικτικά αναφέρουμε, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων που βασίζεται σε αυτές τις πληροφορίες.  Η Deere & Company  και/ή  Agrotech S.A.  μπορούν επίσης να αναπαράγουν, αποκαλύπτουν και διανέμουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε άλλους χωρίς περιορισμό.

  Αυτός ο διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο προς όφελος και χρήση της Deere & Company  και της  Agrotech S.A., των εμπόρων, των πελατών και των δυνητικών πελατών. Ενδέχεται να μην είναι όλα τα αναφερόμενα προϊόντα ή οι υπηρεσίες διαθέσιμες, και η Deere & Company  και/ή Agrotech S.A.μπορούν να αλλάξουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες, και οι πληροφορίες σε αυτόν μπορεί να αλλάζουν περιοδικά. Διασταυρώστε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με προϊόν που βρέθηκε σε αυτό το δικτυακό τόπο με τον τοπικό αντιπρόσωπο της John Deere πριν βασιστείτε σε αυτή.

  Το υλικό σε αυτό το διαδικτυακό τόπο παρέχεται «ως έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

  Η Deere & Company  και η  Agrotech S.A.. δεν έχουν καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτό το διαδικτυακό τόπο. Η Deere & Company  και η Agrotech S.A.δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό τον ιστότοπο, θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

  Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε τοποθεσίες που δεν ανήκουν στην Deere & Company και/ή στην Agrotech S.A. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Αυτές οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Deere & Company και της Agrotech S.A. οι οποίες δεν είναι υπεύθυνες για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους της συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

  Κάθε υλικό που έχει ληφθεί, δημοσιευθεί ή αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ή του λογισμικoύ  μας γίνεται με δική σας προαίρεση και ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή ή της επιχείρησης ή απώλεια των δεδομένων σας, που προκύπτει από τη λήψη ή μεταφόρτωση του εν λόγω υλικού ή τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας ή του λογισμικού μας.

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε μη δημόσιο χώρο αυτού του δικτυακού τόπου και για τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, είτε επιτρέπεται είτε όχι από εσάς. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως τη Deere & Company για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας.

  Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Aποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ JOHN DEERE
 ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ΤΗΛ.2310 795018

ΦΑΞ 2310 569818


ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 2410 660960

ΦΑΞ 2310 569818


ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΤΗΛ.25520 81040

ΦΑΞ 25520 26784


ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ. 0035 7224 61100

ΦΑΞ. 0035 7224 86686


e-mail:  info@agrotechniki.gr
web:  www.agrogroup.gr
parts:  parts.agrogroup.gr